Facebook

7 februari 2023: belangrijke mijlpaal voor Zorghof Warffum!
Het college van B&W heeft besloten een anterieure overeenkomst met stichting GoudOud in Warffum te ondertekenen. Ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Zorghof Warffum. 
Het Zorghof moet komen op de plek van de F.H. Jansenius de Vriesschool aan de Westervalge 5. De gemeente zal het schoolgebouw, dat sinds de kerstvakantie leegstaat, begin 2024 slopen. Daarna wordt het perceel overgedragen aan stichting GoudOud zodat de bouw kan beginnen. Verwachte oplevering van het hofje is voorjaar 2025.

Visie GoudOud in Warffum:“Iedereen die dat wil, kan oud worden in ons eigen dorp.”
GoudOud wil daarom op deze centrale plek, dichtbij allerlei voorzieningen zoals de SPAR en het nieuwe Dorpshuis, zestien zelfstandige hofwoningen realiseren die geschikt zijn voor een twee- of éénpersoonshuishouden. Eén perceel (bij de entree Lamerisstraat) wordt iets aangepast zodat hierin een gezamenlijke ontmoetingsgruimte voor de hofbewoners ontstaat. Ook is hier plaats voor twee zorgunits met op de bovenverdieping kantoorruimte voor zorgpersoneel en een logeerkamer voor familie. Doelgroep van Zorghof Warffum zijn kwetsbare, veelal oudere bewoners. De bewoners kunnen op deze manier zo lang als zij dat wensen zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in Warffum blijven wonen.

Zorghof Warffum is erop gebaseerd dat de woningen ook bereikbaar moeten zijn voor een doelgroep met een kleinere portemonnee. Het hofje staat voor een woonconcept met een centrale plaats voor 'omkijken naar elkaar en zorg voor elkaar’. Dat past goed in het beleid dat het college voorstaat. De persoonlijke verzorging die bewoners van het hofje nodig hebben, kunnen zij van professionele zorgverleners ontvangen die een onderkomen hebben in het zorgperceel van het hofje. 

Nu de overeenkomst is ondertekend kan het bestuur van GoudOud verder met het realiseren van de plannen, het in kaart brengen van deelnemers en het rondmaken van de financiering. In de plannen krijgt het kunstwerk van Jan van der Zee dat nu op de gevel van de school zit overigens ook weer een plaats. Zie hiervoor foto 3 van de onderstaande impressie. 

IMPRESSIE ZORGHOF WARFFUM 

26 april 2022:
UITNODIGING BIJWONEN INFORMATIEAVOND ZORGHOF WARFFUM

___________________________________________________________________________________________________________

10 april 2022
INFORMATIEAVONDEN OVER ZORGHOF WARFFUM
Zoals u weet, strijdt St. GoudOud in Warffum onder meer met Dorpscoöperatie Warffum al een flink aantal jaren voor de bouw van een bijzonder woonhof: een Zorghof waar kwetsbare, veelal oudere bewoners zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in het eigen dorp kunnen blijven wonen. 
Ondanks dat de eerder beoogde bouwlocatie Warfheem afviel, is het vertrouwen gebleven dat het tij voor het Zorghof Warffum eens zou gaan keren en dat moment lijkt nu aangebroken!
Het afgelopen jaar is onder meer door de inzet van KNHM (Koninklijke Heidemaatschappij) een aantal locaties in Warffum onderworpen aan een stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de op termijn vrijkomende locatie OBS FH Jansenius aan de Westervalge 5 de meest geschikte locatie is voor de bouw van het Zorghof met 16 duurzame woningen.

De gemeente Het Hogeland heeft zich in een brief aan het bestuur op 1 december 2021 positief uitgesproken over deze locatie en gunt GoudOud in Warffum nu de tijd om een gedegen businessplan voor het Zorghof Warffum uit te werken. Wat een prachtig resultaat van al dat harde werken van de afgelopen jaren! 
Het bestuur gaat zich nu met een aantal samenwerkingspartners, zoals De Unie Architecten en Bureau Rizoem, richten op het ontwerp en de businesscase. De direct omwonenden van de locatie Jansenius de Vriesschool zijn op 6 april voor de eerste keer geïnformeerd over de plannen voor het Zorghof.
Inwoners van Warffum zijn via een uitnodiging in Op en Om de Terp op de hoogte gesteld van een algemene informatieavond voor geïnteresseerden op 26 april 2022 om 19.30 uur in het Auditorium van het Hogelandmuseum. Inloop vanaf 19.15 uur. 

31 maart 2020
“Een Hofje in Warffum voor kwetsbare ouderen”

GoudOud in Warffum en Dorpscoöperatie Warffum hebben gezamenlijk het idee voor het Hofje ingebracht bij subsidieprogramma van het Nationaal Programma Groningen. 
Steun dit mooie idee en bouw mee aan de toekomst van Groningen! Klik daarvoor op onderstaande link en voeg vervolgens ons idee toe aan uw favorieten. U kunt het idee ook delen met uw contacten of aangeven dat u met ons mee wilt denken. 

https://www.toukomst.nl/ideeen/breed-dorpsinitiatief-warffum-het-hofje/

Lees hieronder verder over dit Toukomst-inititiatief van het Nationaal Programma Groningen én de te verdelen subsidie:
Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is in januari gestart met het (digitale) ideeënplatform Toukomst, om zo zicht te krijgen op allerlei goede ideeën van bewoners en burgerinitiatieven die Groningen vooruit kunnen helpen. Toukomst gaat over ideeën voor beter wonen, beter leven en beter werken, die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken. 
Er valt 100 miljoen euro subsidie te verdelen!  
Een Toukomstpanel beoordeelt de ingebrachte ideeën en bundelt deze tot haalbare projecten waarop gestemd kan worden. Tot slot adviseert het Toukomstpanel het bestuur van NPG over de projecten en hoe de subsidiepot verdeeld moet worden. Uw steun kan daarbij helpen! 

GoudOud in Warffum
en Dorpscoöperatie Warffum zijn burgerinitiatieven die samen al jaren strijden voor de bouw van een Hofje waar kwetsbare ouderen zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in het eigen dorp kunnen blijven wonen.
Helaas is de locatie van het oude verzorgingshuis Warfheem voor de nieuwbouw van het Hofje op dit moment niet haalbaar. Daarom worden de pijlen nu op andere ook héél mooie locaties gericht: De locatie van Jansenius de Vriesschool en het stukje weidegrond direct achter Bloemen Dekker. 

Help ons mee deze droom te verwezenlijken en geef uw steun via de link bovenaan de pagina! Meer informatie over dit initiatiefToukomst van het NPG op:
https://www.toukomst.nl/over-toukomst/toukomst-wat-is-dat/ 

_____________________________________________________________________________________________________________


Nieuwsbrief Dorpscoöperatie Warffum 
Maandag 23 maart 2020                                          

Virusuitbraak
Ook de inwoners van Warffum e.o. merken ondertussen de gevolgen van het coronavirus. Sommigen kennen misschien iemand die besmet is of ervaren de stevige maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan: zo worden (familie)bezoekjes en uitstapjes afgezegd, werken velen van ons thuis, kunnen kinderen niet naar de peuterspeelzaal of school. Ook de sportvelden liggen er verlaten bij nu er geen trainingen en wedstrijden meer zijn. Bijeenkomsten en vergaderingen van verenigingen zijn afgelast en restaurants, snackbar en cafés hebben de deuren gesloten.

Risicogroep
Omdat nog niemand antwoord heeft op alle vragen rondom het virus, maken we ons logischerwijs zorgen. Zorgen over de eigen gezondheid of die van familie. Zorgen misschien over werk en inkomen. Daarnaast kijken we om ons heen en vragen we ons af hoe het gaat met de ouderen en kwetsbare inwoners van ons dorp, de zogenaamde risicogroep. De gevolgen van een besmetting brengen voor deze groep namelijk heel grote risico’s met zich mee. De stevige preventiemaatregelen treffen deze groep hard.
Deze ziekte gaat ons dorp helaas niet voorbij, maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat het aantal besmettingen in Warffum zo laag mogelijk blijft! Volg daartoe de algemene instructies van het RIVM op. Vraag uzelf bij alle contacten met (kwetsbare) dorpsbewoners af of dat nu echt nodig is. Ga ervan uit dat ook u besmet kunt zijn, ook al heeft u nog geen klachten. 
Voor alle inwoners van ons dorp ≥ 70 jaar en inwoners ≥ 18 jaar met een onderliggende ziekte of verhoogde kwetsbaarheid gelden extra instructies van het RIVM bij deze virusuitbraak. Om aan deze maatregelen te voldoen en tóch in verbinding te blijven met de mensen om ons heen, is creativiteit en noaberschap voor deze risicogroep op zijn plaats. Kijk deze dagen eens om u heen in de straat en vraagt u zich af: wie van mijn buren zou nu misschien hulp of wat extra aandacht kunnen gebruiken? Gewoon aanbellen en even vragen of u iets kunt betekenen in deze tijd. Daarnaast is een spontaan kaartje in de bus een heel kleine moeite en een telefoontje om te vragen hoe het gaat is vaak ook erg welkom. De krant of een mooi leesboek langs brengen en extra boodschappen meenemen voor iemand die zelf de deur niet uit kan/mag, is ook zo gedaan. Dit zijn de kleine dingen die voor een aantal dorpsbewoners op dit moment een groot verschil maken! Behoort uzelf tot de risicogroep? Schroom dan niet om die helpende hand aan te nemen of er zelf om te vragen. Juist in deze tijd is het belangrijk om te weten wie in onze buurt hulp nodig heeft en op wie we terug kunnen vallen. Het is goed dat we dat kenbaar maken aan elkaar in ons dorp.

Whatsapp-groep
Dorpscoöperatie Warffum wil haar leden ook de helpende hand bieden door telefonische of digitale contacten te realiseren tussen vrijwilligers en dorpsbewoners die aangeven hier in deze tijd behoefte aan te hebben. Zo is er het idee om een besloten WhatsApp-groep in te zetten. Dit is een app voor hulpvragers en hulpbieders die allen lid zijn van de Dorpscoöperatie. Allerhande hulp kan geboden en gevraagd worden via deze app: een regelmatig praatje via skype/telefoon, samen een ommetje maken (wel met voldoende afstand houden natuurlijk), boodschapje doen, boek/krant langsbrengen, maaltijd koken, hond uitlaten, enz. Als u als deelnemer aan de whatsapp-groep een hulpvraag of hulpaanbod ziet dat u bevalt, kunt u hierop zélf rechtstreeks reageren in de app en een afspraak maken om een en ander verder te bespreken. Wilt u zich aanmelden voor deze whatsapp-groep als hulpvrager/hulpbieder of heeft u een andere vraag over vrijwilligershulp? Stuur een berichtje via info@dorpscooperatiewarffum.nl met opgave van uw 06-nummer óf bel ons via het Coördinatiepunt Vrijwilligershulp op 06-49423457 (bereikbaar tussen 15.00 – 16.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag). Indien u geen internet/Whatsapp heeft of wilt gebruiken, is het natuurlijk ook mogelijk om met elkaar in contact te komen. In dat geval belt u met het bovenstaande telefoonnummer op één van de aangegeven tijdstippen en geeft u door aan welke hulp u behoefte heeft of welke hulp u wilt bieden. Het Coördinatiepunt zal dan voor u een koppeling proberen te maken met een ander lid van de coöperatie.

Boodschappen
Voor het online uitkiezen van boodschappen en deze laten thuisbezorgen kan de Spar een goede uitkomst zijn. Het kost u € 4,95 om uw boodschappen aan huis te laten bezorgen en dit is bij besteding boven de € 50,- zelfs gratis. Wilt u er wel zelf even op uit, maar niet te lang in de winkel rondlopen, dan kunt u uw boodschappen ook alvast (gratis) klaar laten zetten. De Spar Warffum is telefonisch te bereiken via 0595-422053 of via internet: https://www.spar.nl/winkels/spar-dekkers-warffum-524/.

Initiatief Veur Mekoar
Veur Mekoar (een bestaand initiatief van stichting Werk op Maat) wil ook verbinding leggen. Dat doen ze niet alleen, maar in samenwerking met Mensenwerk Hogeland, het steunpunt vrijwilligerswerk en de gemeente Het Hogeland. Veur Mekaor wil zoveel mogelijk alle hulpvragen en hulpaanbod uit de hele gemeente Het Hogeland samenbrengen in één digitale omgeving die Samen1 Plan heet. Als u iets voor een ander in de gemeente wilt betekenen dan kunt u worden toegevoegd. U kunt uw hulp en hulpvragen inbrengen via veurmekoar@gmail.com of via 0595-433245.

Luisterend oor
Omroep MAX-directeur Jan Slagter deed onlangs via de televisie een oproep om er voor elkaar te zijn, zonder dat we bij elkaar kunnen zijn. Hij noemde toen het telefoonnummer van de Luisterlijn. De Luisterlijn is een landelijke vrijwilligersorganisatie en zet in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen een luisterend oor te bieden. Een goed alternatief wanneer u wel behoefte heeft aan luisterend oor, maar niet aan die van een dorpsgenoot. U kunt de Luisterlijn bereiken via 0900-0767 of via het lokale nummer van Groningen 050-5250000.

Omzien naar elkaar
Door goed de instructies en adviezen van het RIVM op te volgen kunnen we met elkaar de ernstige gevolgen van de virusuitbraak zo goed mogelijk proberen tegen te gaan. Deze maatregelen leiden echter bij een aantal dorpsbewoners ook tot afhankelijkheid en eenzaamheid, zeker als deze maatregelen lange tijd van kracht blijven. Die vervelende effecten van de maatregelen gaan we met elkaar proberen te bestrijden als goede buren. Samen zullen we deze crisis doorstaan: Warffum is een dorp waar men naar elkaar omziet!

Laten we hopen dat deze onzekere tijd zo snel mogelijk voorbij is. Het bestuur van de coöperatie wenst iedereen heel veel sterkte de komende tijd.

Wilt u ook lid van de Dorpsoöperatie Warffum worden? Dat is zo geregeld en u ontvangt bovendien een korting op de contributie van 2020. Ga naar de button van de Dorpscoöperatie elders op deze website en meld u aan of bel 06-49423457 (ma-wo-vrij van 15.00-16.00 uur).  

____________________________________________________________________________________________________________

Bestuur Dorpscoöperatie Warffum benoemt twee leden als Lid van Verdienste!
Op 30 november 2019, tijdens de afscheidsbijeenkomst van de Dorpshuiskamer heeft bestuurslid Diane Beerlage zowel Jaap Schol als Niek Elferink mogen benoemen tot Lid van Verdienste van de Dorpscoöperatie Warffum. Hoewel de Dorpshuiskamer al die jaren kon rekenen op de inzet van vele helpende handen, hebben Jaap en Niek zich jarenlang elke week bijzonder verdienstelijk ingezet om van de Dorpshuiskamer een gezellige plek te maken waar iedereen welkom was. Zo opende Jaap trouw elke zaterdagochtend de deuren en zette alvast de thermoskannen met koffie en thee klaar voor de bezoekers. Wanneer de laatste waren vertrokken, controleerde Jaap alles nog een keer en sloot het huisje af. Daarnaast kookte Jaap vier jaar lang elke woensdagavond voor een groepje Warffumers een lekkere maaltijd. Niek nam al die jaren de organisatie en inrichting van de moestuin achter het huisje ter hand. Met vele scheutjes water en bemoedigende woorden spoorde ze allerlei groenten en fruit aan tot groei en bloei. Hierdoor konden veel bezoekers bijna het jaar rond genieten van gezonde snacks of zelfs een hele maaltijd. Naast de ingelijste oorkondes kregen beiden nog een passend cadeau.
  

Sluiting Dorpshuiskamer “Ien Scheersalon” 
Samen terugkijken op een héél mooie periode in de gezelligste huiskamer van Warffum!

Op zaterdagmiddag 30 november 2019 heeft een groep trouwe bezoekers van Ien Scheersalon met een high tea stilgestaan bij de sluiting van de Dorpshuiskamer. Het project, dat in eerste instantie voor de duur van één jaar werd opgezet, heeft maar liefst vier succesvolle jaren gedraaid in het kleine huisje aan de Noorderstraat 9 en is uitgegroeid tot een nieuw begrip in Warffum. Helaas is het niet gelukt een directe overstap naar het nieuwe Dorpshuis op het Op Roakeldaisterrein te maken. Door oplopende kosten en een zeer slechte staat van onderhoud was sluiting onvermijdelijk. Toch wordt er niet triest omgekeken, in tegendeel zelfs! Velen koesteren warme herinneringen aan de gezellige koffieochtenden en andere activiteiten. Er heeft zich de afgelopen jaren een solide netwerk gevormd van vaste bezoekers die ook na de sluiting van Ien Scheersalon contact met elkaar blijven houden en van plan zijn samen leuke dingen te ondernemen. Zodra het nieuwe Dorpshuis vorm heeft gekregen, kunnen zij een deel van hun activiteiten naar het Op Roakeldaisterrein verplaatsen. Dat is een mooi en geruststellend vooruitzicht.

Het begin
Vier jaar geleden vormde zich, in aanloop van de sluiting van Warfheem, bij dorpsbewoners Bina Munting en Diane Beerlage het plan om in Warffum een laagdrempelig plekje te creëren waar iedereen welkom is voor een gezellig praatje, kopje koffie of een helpende hand. Hun oog viel op het markante pandje aan de Noorderstraat, de voormalige kapperszaak van de familie Kluun. Het huisje stond toen al enige tijd leeg, maar werd met hulp van velen omgetoverd tot een gezellige Dorpshuiskamer. De Stichting GoudOud in Warffum en Dorpscoöperatie Warffum hebben het project Dorpshuiskamer ondersteund en verder uitgewerkt. Ook het Coördinatiepunt Vrijwilligersnetwerk van de coöperatie kreeg er op de zaterdagochtend een plekje. Inmiddels worden er via dit Coördinatiepunt jaarlijks bijna honderdvijftig (grote en kleine) hulpvragen uit het dorp en directe omgeving verwerkt. Het Coördinatiepunt Vrijwilligerswerk Warffum e.o. blijft overigens via de website en telefoon bereikbaar voor vraag en aanbod vrijwilligershulp (www.dorpscooperatiewarffum.nl en 06-49423457).

Geslaagde activiteiten
De koffieochtenden op zaterdag werden onverminderd druk bezocht en het was zomers ook heerlijk toeven op het terras. Elke woensdagavond was de Dorpshuiskamer door de inzet van vrijwilliger Jaap een thuis voor deelnemers aan Samen Koken & Eten. Er werd overigens niet alleen koffie gedronken en gegeten in Ien Scheersalon, maar bijvoorbeeld ook veel vergaderd en creatief gewerkt. Zo zat om de donderdag een elftal dames aan de gezellige stamtafel te breien onder deskundige begeleiding van Miriam. Totdat er ruimte beschikbaar komt in het nieuwe Dorpshuis, heeft de breiclub een gratis plekje gekregen in het Naaiatelier van Miriam aan de Torenweg. Zo kan dit mooie initiatief gelukkig doorgang vinden! 
Vrijwilligers zoals Jaap en Miriam zijn natuurlijk niet de enigen geweest die hun inzet in de Dorpshuiskamer hebben getoond de afgelopen jaren. Was Elte de reddende engel bij allerhande klusjes en ICT-problemen, zo heeft Annie ook haar steentje bijgedragen door Ien Scheersalon van zelfgemaakte schilderijen te voorzien. Niek heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door elk voorjaar de moestuin achter het huisje helemaal opnieuw in te richten en deze (samen met Pieter) wekelijks keurig bij te houden. Veel bezoekers hebben daardoor kunnen genieten van al het lekkers dat er aan groente en fruit uit de goed producerende moestuin kwam! Alle bezoekers van Ien Scheersalon deden overigens naar kunnen wel iets: van kopjes afwassen, stofzuigen, onkruid wieden tot een lekkere cake meenemen. Het gezellige kerstdiner (met kerstverhaal van Gerda bij de vuurkorf!) is door ieders inzet een waardevolle traditie geworden en gaat dit jaar ook na de sluiting van Ien Scheersalon door, maar dan op een andere locatie.

Nieuw Dorpshuis Warffum
Het succes van al die kleinschalige activiteiten in de Dorpshuiskamer geldt als een zeer belangrijke impuls voor de toekomstige invulling van het nieuwe Dorpshuis van Warffum. Een Dorpshuis waar verbinding en samenzijn voorop staan, ruimte is voor heel veel laagdrempelige activiteiten en waar zowel dorpsbewoners, verenigingen als bezoekers zich welkom voelen.
Warffum heeft met de plannen voor een nieuw Dorpshuis écht iets om naar uit te kijken!

_______________________________________________________________________________________________________________

Zwarte Pieten voor laatste keer in Dorpshuiskamer Ien Scheersalon!
Voor de laatste keer worden er pepernoten uitgedeeld in de vertrouwde en gezelligste huiskamer van Warffum. Zaterdag 30 november 2019 sluit Ien Scheersalon namelijk haar deuren. Door toenemende kosten en een zeer slechte staat van onderhoud is het niet langer verantwoord in het huisje te blijven. Binnenkort meer over de aanstaande sluiting, nu eerst genieten van deze leuke foto's!
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
FEESTELIJKE AFRONDING 1e FASE RESTAURATIE NIEUWE DORPSHUIS
 
Vrijdagmiddag 21 juni 2019 om 16:00 uur heeft wethouder Eltjo Dijkhuis de eerste fase van de restauratie van ons nieuwe Dorpshuis feestelijk afgerond. Hij werd hierbij geholpen door kinderen van de beide Warffumer basisscholen. 
De buitenkant van het voormalige gymnastiekgebouw dat op het Op Roakeldais terrein staat, is nu gereed. Zo'n vijftig aanwezigen waren deze vrijdagmiddag langsgekomen om het resultaat te zien en waren dik tevreden. Nadat wethouder Dijkhuis met de aanwezigen terugkeek op de start van het project Dorpshuis Warffum, gaf hij het startsein voor de tweede fase door op de beamer die binnen in de gymzaal stond opgesteld, een impressie van de opgeknapte binnenzijde te laten zien. De tweede fase gaat na het Op Roakeldaisfestival van start. Hierbij wordt, behalve naar de binnenzijde van de oude gymzaal (straks de Grote Zaal van het Dorpshuis) ook de oude Rabozaal en kantinekeuken op het Op Roakeldaisterrein aangepakt. De oude Rabozaal wordt dan de Kleine Zaal van het Dorpshuis. Om beide zalen te verbinden zal een derde fase volgen en dan wordt gekeken hoe de ruimte tussen de beide zalen zo groen en duurzaam mogelijk kan worden ingericht. Gedacht moet worden aan een uitnodigend slingerpad tussen terrasjes, borders, beweegtoestellen en moestuinbedden. Begin volgend jaar moeten de eerste twee fases van het Dorpshuisproject zijn afgerond en kunnen beide zalen in gebruik worden genomen.  
Hieronder volgt een fotoserie welke een goed beeld geeft van de situatie vóór en ná de restauratie buitenzijde. 
 
   
Foto: OUDE SITUATIE GYMZAAL                        Foto: GERESTAUREERDE BUITENZIJDE
   
Foto's binnenzijde: WETHOUDER DIJKHUIS EN SCHOOLKINDEREN LUIDEN 2e FASE DORPSHUIS IN
Foto: GERESTAUREERDE ZIJKANT OUDE GYMZAAL - ROAKELDAISTERREIN
 
___________________________________________________________________________________________________________

Publicatie van ingezonden brief aan Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad van Het Hogeland:
Zorgen en bezwaren plannen Warfheem
NOOT REDACTIE: De auteur van deze ingezonden brief betreft een verontruste inwoner van Warffum. Onderstaande link toont de originele, geanonimiseerde brief zoals opgenomen in de agenda van de raadsvergadering van 5 juni 2019.
B.1. Zorgen en bezwaren plannen Warfheem geanonimiseerd24 mei 2019, pdf1 MB

Gemeente Het Hogeland
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad
Postbus 26
9989 AA Uithuizen

BETREFT: VOORMALIG VERZORGINGSTEHUIS WARFHEEM TE WARFFUM

Geachte Burgemeester en Wethouders, Geachte Raad,

Op donderdag 9 mei is er een dorpsbijeenkomst in het auditorium van het Openluchtmuseum te Warffum geweest over de toekomst van Warfheem, georganiseerd door Dorpsbelangen en GoudOud in Warffum. Er waren veel mensen aanwezig (meer dan 80) bestaande uit o.a. dorpelingen, één van de huisartsen die praktijk houdt in Warffum, andere geïnteresseerden, gemeenteambtenaren, de eigenaar van Warfheem en zijn huurder.

Na een korte introductie van de nieuwe eigenaar van het pand en zijn huurder, werden de plannen gepresenteerd. Alhoewel, er was geen sprake van een presentatie, er werd kort aangegeven dat hij (lees de huurder) zorg wil bieden aan “jong dementerenden”  en hiervoor het achterste gedeelte van Warfheem wil gebruiken. Aldaar zijn 35 kamers beschikbaar, waarin hij zorg wil bieden aan 35 “jong dementerenden” komende uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Er kwamen onmiddellijk veel vragen uit de zaal over deze vorm van zorgverlening. Onder de aanwezigen zaten mensen met uitgebreide kennis van zaken en ervaring over het verlenen van zorg in de breedste zin van het woord. Kritische vragen, vaktechnisch inhoudelijke vragen, organisatorische vragen, emotionele vragen, etc. De vragen konden niet worden gepareerd of adequaat beantwoord worden door de huurder. Er kwam een onsamenhangend verhaal van bestaande uit allerlei zgn. zorg gerelateerde kreten. Dit riep nog veel meer vragen en zorgen op. Het verhaal van “zorg bieden aan 35 jong dementerenden” werd ongeloofwaardiger, dunner, het leek te hangen aan een zijden draadje als het ware. Opeens kwam de huurder met opmerkingen dat het niet alleen zou gaan om “jong dementerenden”, maar ook “palliatieve zorg naar behoefte”, tijdelijke huisvesting in tijden van crisis, verslaving, psychische problemen en ga zo maar door. Zorgverlening waar het gebouw in zijn huidige vorm helemaal niet geschikt voor is waarbij de eigenaar aangegeven heeft ook niet de intentie te hebben het grootschalig te gaan verbouwen en aan te willen passen. In zijn eigen woorden:“Ik ga geen nieuwbouw of grote verbouw doen, geen kapitaal vernietiging, ik bouw aan mijn pensioen."

Dit riep meer vraagtekens op en er kwamen vragen als “wat is uw ervaring als zorgverlener, wat / wie is uw achterban, wie zijn de specialisten waarmee u deze vormen van zorg wil gaan bieden”. De huurder gaf hakkelend aan dat hij door het zien van een documentaire op tv geraakt is en daar iets mee wil gaan doen. Dat hij her en der gewerkt heeft in de zorg en verbonden is aan GGZ Harlingen. Opeens gaf hij aan dat het in deze, het “zorg bieden aan 35 jong dementerenden” gaat om zorg via persoons gebonden budet (PGB). Dit riep voor de aanwezigen weer meer vraagtekens op. Dit gezegd hebbende nam de huurder plaats en het viel op dat hij eigenlijk steeds wat meer afstand van de avond en de discussie leek te nemen. De pandeigenaar daarentegen bleef netjes en beleefd mee doen in de discussies, zelfs voor zaken die hem niet aangingen, maar beantwoord zouden moeten worden door de huurder.
Na simpelweg informatie te hebben ingewonnen via bron www.ggzfriesland.nl, kom je erachter dat deze “een volledig en gevarieerd zorg aanbied heeft voor mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen, verslavingszorg, crisis opvang, etc.” De huurder spreekt zichzelf keer op keer tegen en geeft daarmee eigenlijk een duidelijke hint, het gaat om zorg via PGB, hij is niet verbonden aan instellingen zoals Lentis, Ggz, etc.

“Zorg bieden aan 35 jong dementerenden”
Mensen uit de zaal met kennis van zaken geven aan dat de 2 vooraanstaande instellingen in Assen en Groningen, gespecialiseerd in de opvang en zorgverlening van jong dementerenden, heel anders zijn opgezet en zorg bieden die in de verste verte niet lijkt op hetgeen de huurder ons voorspiegelt en pretendeert te gaan bieden. Daarbij komt dat het aantal plekken die deze instellingen beschikbaar hebben niet gevuld zijn, er zijn minder patiënten/cliënten dan plekken…
De angst en het onderbuikgevoel van mij en vele aanwezigen met mij, lijkt gegrond: het lijkt een dekmantel, een smoes, een zoethoudertje om de lokale bevolking om de tuin te leiden. Om onder de noemer “zorg bieden aan 35 jong dementerenden” een omgeving te creëren waar mensen worden geplaatst die een hele andere vorm van zorg nodig hebben. Man en paard? Alcohol en/of drugsverslaafde jongeren, jongeren die in crisistijd in een ander omgeving gezet worden etc. Minimaal 35 cliënten maar mogelijk nog meer, als blijkt dat het voorste gedeelte van Warfheem niet ingevuld kan worden door Goudoud, dan kunnen en mogen er tot 52 cliënten gehuisvest worden, want immers is het zo, en dat beaamt de aanwezige wethouder van Het Hogeland, dat er een bestemming rust op Warfheem zijnde zorg. Maar welke zorg?

Zorgelijk is de situatie wel te noemen. Het gaat hier om een locatie gelegen in het centrum van Warffum, aan een schoolroute waar dagelijks jonge kwetsbare basisschool kinderen en voortgezet onderwijs leerlingen langs lopen, fietsen en verblijven. Een plek pal naast het voetbalveld, de sporthal, de supermarkt, de jeugdsoos, de voormalige kroeg waarmee iemand druk bezig is nieuw leven in te blazen en laten we niet vergeten de buurtbewomers.
De risico’s, problemen en gevaren die deze vorm van opvang met zich meebrengt past en kan echt niet in het dorp Warffum. Een kleine hechte gemeenschap van minder dan 2300 mensen, bestaande uit een grote groep kwetsbare kinderen en ouderen. Zijn de risico’s reëel? Ja, waarbij ik refereer aan een incident dat aan de J. Marthastraat heeft plaatsgevonden. Hier verbleven tot voor kort ook jeugdigen met problemen variërend van alcohol en drugsverslaving tot gedragsstoornissen. Een van deze heeft een buurman op een nacht dusdanig verwond, dat deze voor de rest van zijn leven zwaar gehandicapt is. Een incident dat een diepe indruk heeft gemaakt en nog steeds een open wond is binnen onze gemeenschap.

Geachte Burgemeester en Wethouders en geachte Raad, ik vraag u zeer dringend met klem deze zaak zeer serieus te nemen. Alert te zijn in deze om het maatschappelijk belang te bewaken en alles te doen binnen uw mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de huurder in deze zijn plannen niet kan en mag voortzetten en tot uivoering zal brengen.
Voor wat betreft de pandeigenaar? Deze gun ik van harte dat zijn investering een succes wordt, en dat succes moet gezocht worden door de samenwerking te zoeken met GoudOud in Warffum. Als beide bereid zijn “water bij de wijn” te doen, dan heeft het bieden van zorg voor ouderen in Warffum een zeer grote kans van slagen, want dat is waar Warffum behoefte aan heeft.

Hoogachtend,

(naam auteur is bekend bij redactie, op verzoek bij publicatie brief geanonimiseerd)

WARFFUM STRIJDT VOOR WARFHEEM
Dorp vastberaden: "Wij willen een Zorghofje voor eigen ouderen op locatie Warfheem!"

Inwoners en huisarts toonden zich afgelopen donderdagavond 9 mei zichtbaar én hoorbaar strijdvaardig om de locatie Warfheem te behouden voor de ouderen uit eigen dorp en directe omgeving.
Tijdens de dorpsvergadering in het afgeladen Auditorium van het Openluchtmuseum uitte het publiek daarnaast haar grote zorgen over de vage plannen van zorgondernemer Gerrit Schrader uit Harlingen voor huisvesting en behandeling van jong dementerenden. Het dorp en de huisartsen zien die plannen absoluut niet zitten aangezien de 56 kamertjes van het voormalig bejaardenhuis en de locatie in het hart van het dorp daar totaal niet voor geschikt zijn. Daarbij twijfelen de inwoners over de kwaliteit van de te leveren PGB-zorg: het ontbreekt zorgondernemer Schrader zelf namelijk aan deskundigheid betreffende deze kwetsbare doelgroep met een intensieve zorgvraag en gespecialiseerd personeel voor deze hoogcomplexe zorgverlening is uiterst schaars in het noorden. Eigenaar Schuiling gaf nog aan niets met zorg te hebben en Warfheem vooral te zien als lucratieve pensioensvoorziening. Wat hem betreft mag het dorp de voorste 21 kamertjes gebruiken, maar kan zich ook voorstellen dat bij gebrek aan belangstelling van het dorp hij de ruimtes verhuurd aan (ex) drugs- en alcoholverslaafden en/of mensen met gedragsproblemen. 

Eigenaar en huurder stuitten dus op heftige weerstand bij het uiteenzetten van hun plannen en konden eigenlijk niemand overtuigen met hun antwoorden op de vele (deskundige en emotionele) vragen van het publiek. De avond eindigde met het voornemen van eigenaar Schuiling, Goudoud, Dorpsbelangen, gemeente en zorgondernemer om snel met elkaar om te tafel te gaan om de situatie te bespreken en samen tot een goede oplossing te komen. 

 

Geslaagde Paasbrunch zaterdag 20 april 2019
Op zaterdag 20 april werd er op het zonovergoten terras van de Dorpshuiskamer Ien Scheersalon een heerlijke paasbrunch georganiseerd van 11.00 tot 12.00 uur. De grote tafel zat vol en iedereen heeft genoten van de knapperige broodjes en andere lekkernijen. Het initiatief werd gewaardeerd en is geschikt om volgend jaar te herhalen. Dan misschien wel op het terras bij het nieuw te bouwen Dorpshuis Warffum bij de Op Roakeldaishal. 

.

Héél jonge bezoekertjes in Ien Scheersalon!
Op zaterdagochtend 6 april kwam Mellien met haar prachtige meiden van alweer acht weken op bezoek en  trakteerde alle aanwezigen op beschuit met muisjes. Op de foto is te zien dat de tweeling zich gelijk al helemaal op hun gemak voelde. We hopen ze deze zomer nog vaak te mogen begroeten in de Dorpshuiskamer of op ons terras!

Het voorjaar is weer begonnen!
Met het lengen van de dagen en het langzaam oplopen van de temperatuur, slaat bij Ien 
Scheersalon het moestuinvirus weer keihard toe! Voordat de zaadjes de grond in kunnen en de bamboestaken geplant, moest er eerst nog even flink gespit worden. Op bijgaande foto is te zien dat het met wat hulp van Elte en Eddy weer prima gelukt is. 

Niek stelt ook dit jaar haar groene vingers weer beschikbaar zodat we straks op de zaterdagochtend bij de koffie weer volop kunnen genieten van snoeptomaatjes, stukjes komkommers, aardbeien, kruisbessen, etc. Ook de eetclub op de woensdagavond kan hopelijk weer net als vorig jaar snel aan de slag met onder meer sla, courgettes en boontjes uit eigen moestuin. 

Sfeervol Kerstdiner in Ien Scheersalon
Het begint al een echte traditie te worden, want ook dit jaar werd op de zaterdagavond voor Kerstmis een gezellig drie-gangen-diner geserveerd in Ien Scheersalon. De aanmeldingen komen vooral van trouwe bezoekers van de wekelijkse koffie-ochtend, maar een logerend familielid of gast is ook altijd welkom om aan te schuiven. De sfeervolle huiskamer was voor deze gelegenheid verbouwd tot een dinerzaaltje waar maar liefst 13 eters genoten van een bijzondere avond.

Voordat iedereen aan de chique gedekte tafels aanschoof, was er buiten op het plaatsje een gezellig kampvuurtje met glühwein en hapjes. Gerda las weer een prachtig kerstverhaal voor waardoor iedereen in de juiste kerstsfeer kwam.
Wat hebben we weer heerlijk gegeten en gedronken, mooie gesprekken gevoerd en genoten van elkaars gezelschap. Aan het einde van de avond was dan ook iedereen het erover eens: dit doen we volgende kerst gewoon weer! Als het nieuwe Dorpshuis nog niet zover klaar is, voor de laatste keer in Ien Scheersalon en anders de primeur in de nieuwe zaal. We zullen het zien!

Realisatie Dorpshuis nu echt van start!
Vrijdagmiddag 11 januari 2019 heeft gedeputeerde Fleur Gräper het officiële startsein gegeven voor de renovatie van de buitenzijde van de oude gymzaal van de Rijks-HBS op het Op Roakeldais terrein. Deze ruimte zal na renovatie De Grote Zaal van het nieuwe Dorpshuis worden. De Rabozaal wordt na verbouwing (o.a. aanbrengen professionele keuken en aanpassing toiletgroep) als Kleine Zaal van het Dorpshuis ingezet. Beide zalen vormen samen het Dorpshuis en kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden zoals oefenruimte voor zangkoren en balletschool, als ruimte voor bewegingsprogramma’s, concerten, voorstellingen, vrijwilligersactiviteiten, samen eten, koffie-ochtenden, repaircafé, etc.


Impressie Grote Zaal

Het terrein tussen de twee zalen zal een groene verbinding worden met terras, zitjes, moestuin, muziekkoepel en veel planten en bloemen. Het is daarmee de bedoeling dat de buitenruimte ook een vast onderdeel wordt van het nieuwe Dorpshuis waar veel te beleven en te bewegen valt.
Op de presentatie van de plannen tijdens de Nieuwjaarsvisite van Dorpsbelangen op 12 januari leek het er even op dat er zelfs al voorzien was in een naam voor het Dorpshuis! Maar dat bleek gelukkig een grapje, want een mooie naam moet natuurlijk door de dorpsbewoners zelf bedacht worden. Gelukkig is daar nog even tijd voor want naar verwachting is begin 2020 de renovatie en verbouwing afgerond. Dan kan het dorp het nieuwe Dorpshuis eindelijk in gebruik gaan nemen. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van renovatie en verbouw.

VEUL HAIL EN ZEGEN IN 2019!